Slimste Huis
Slimste Huis
Noorderkade 173 • 1823 CJ Alkmaar
t. 088 3100 410 • info@slimstehuis.nl

Privacyverklaring

Het Slimste Huis,
gevestigd in Ringers Winkelcentrum
1e verdieping (naast Mediamarkt)
Noorderkade 173
1823 CJ Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Slimste Huis
Ringers Winkelcentrum
1e verdieping (naast Mediamarkt)
Noorderkade 173
1823 CJ Alkmaar

088-310 0410

Arno Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van het Slimste Huis, te bereiken via info@slimstehuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Slimste Huis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Slimste Huis  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Vastleggen van boekingen voor rondleidingen door Het Slimste Huis
  • Vastleggen van (e-mail)correspondentie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tot personen te herleiden informatie wordt in de regel niet langer dan 1 jaar bewaard, tenzij een voortdurende relatie dit anders noodzakelijk maakt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Voor het maken van boekingen maken wij gebruik van een boekingsmodule van een externe aanbieder. Met deze aanbieder hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om ook zodoende te voldoen aan de AVG. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Slimste Huis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Slimste Huis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slimstehuis.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Slimste Huis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Slimste Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@slimstehuis.nl

Het Slimste Huis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Slimste Huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Like ons op Facebook Volg ons op Twitter © 2021 Het Slimste Huis - Privacystatement/AVG
Like ons op Facebook Volg ons op Twitter
© 2021 Het Slimste Huis - Privacystatement/AVG