Slimste Huis
Slimste Huis
Noorderkade 173 • 1823 CJ Alkmaar
t. 088 3100 410 • info@slimstehuis.nl

Gemeente Alkmaar bedankt vrijwilligers van Het Slimste Huis.

Vrijwilligers Slimste Huis bedankt voor hun inzet
 

Op 25 september 2014 opende het Slimste Huis Alkmaar zijn deuren. Een initiatief van Gemeente Alkmaar en diverse partners om een plek te creëren in de binnenstad waar nieuwe technologieën en toepassingen voor zelfstandig thuis wonen een gezicht konden krijgen. Een open modelwoning in een winkelcentrum en voor iedereen toegankelijk.

Naast de nieuwe technische apparaten zoals robots en E-Health op-lossingen, werden er veel bijeen-komsten georganiseerd met zorg-partijen, scholen, gebruikersorgani-saties en maatschappelijke groepen. In de afgelopen jaren hebben dui-zenden mensen een bezoek gebracht aan het Slimste Huis. Een initiatief waar de gemeente terecht trots op is, maar na vijf jaar is het wel tijd voor een nieuwe fase en draagt zij de dagelijkse exploitatie over aan direct betrokken partijen.

In de Espria Ledenvereniging (in deze regio bekend als Evean ledenvereniging) is een partner gevonden, die inmiddels haar sporen heeft verdiend in ondersteuning van met name ouderen. Op 25 september 2019, precies vijf jaar later, gaf wethouder Marcel van Zon het stokje dan ook trots over aan de Ledenvereniging. Vooral de vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren, waren belangrijk voor het Slimste Huis. Zij zijn dan ook extra in het zonnetje gezet voor al hun inzet in de afgelopen jaren. Het Slimste Huis kan rekenen op een nieuwe toekomst als plek waar iedereen geïn-spireerd kan raken door alle moge-lijkheden om slim zelfstandig, comfortabel, gezond en plezierig te wonen en te leven.

De gastvrouwen en -heren blijven u hartelijk welkom heten!

Like ons op Facebook Volg ons op Twitter © 2021 Het Slimste Huis - Privacystatement/AVG
Like ons op Facebook Volg ons op Twitter
© 2021 Het Slimste Huis - Privacystatement/AVG